Chương trình đào tạo Dinh dưỡng tiết chế chi tiết khóa học Trang bị đầy đủ kiến thức và thực hành cập nhật nhất về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, đáp ứng được qui định về năng lực của Bộ Y tế theo thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện số 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011. Chương trình đào tạo Dinh dưỡng tiết chế chi tiết khóa học Trang bị đầy đủ kiến thức và thực hành cập nhật nhất về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, đáp ứng được qui định về năng lực của Bộ Y tế theo thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện số 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Dinh dưỡng tiết chế

Trang bị đầy đủ kiến thức và thực hành cập nhật nhất về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, đáp ứng được qui định về năng lực của Bộ Y tế theo thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện số 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011.

Chương trình đào tạo

Dinh dưỡng tiết chế

Trang bị đầy đủ kiến thức và thực hành cập nhật nhất về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, đáp ứng được qui định về năng lực của Bộ Y tế theo thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện số 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011.

Chương trình đào tạo

Dinh dưỡng tiết chế

Trang bị đầy đủ kiến thức và thực hành cập nhật nhất về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, đáp ứng được qui định về năng lực của Bộ Y tế theo thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện số 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011.

Chương trình đào tạo

Dinh dưỡng tiết chế

Trang bị đầy đủ kiến thức và thực hành cập nhật nhất về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện, đáp ứng được qui định về năng lực của Bộ Y tế theo thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện số 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011.

Về chúng tôi

Đại học Thành Đông

Chào mừng đến với Trường Đại học Thành Đông – Lựa chọn mới cho một thế hệ mới năng động!

Được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thành Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trường giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước nói chung.

Các chuyên gia của chúng tôi

Tin tức - Sự kiện